صفحه اصلی

 20 نکته کلیدی در خرید تردمیل

اولین گام در ورزش انتخاب وسیله ورزشی مناسب است ، زیرا وسیله ورزشی از ارکان مهم در ورزش می باشد. ورزش با وسیله ورزشی نامناسب موجب خستگی از ورزش و رهاکردن آن همچنین می تواند موجب مصدومیت شود و تردمیل نی...
متن کامل
صفحه اصلی

 مواد غذایی موثر در کاهش وزن

کاهش وزن سریع با این چند ماده غذایی اضافه وزن همواره معضلی برای بسیاری از مردم بوده است. راه های زیادی برای کاهش وزن سریع وجود دارد، اما اگر بدانید بدون کم کردن مقدار وعده های غذایی هم می توانید ...
متن کامل
صفحه اصلی

 گرم و سرد کردن بدن هنگام ورزش

گرم کردن بدن قبل از ورزش و سردکردن بدن بعد از ورزش گرم کردن بدن قبل از هر فعالیت ورزشی یکی از مهمترین بخش های هر برنامه ورزشی می باشد. علم ورزش همیشه به مخاطبین خود این توصیه را بارها مطرح کرده است، ...
متن کامل
صفحه اصلی

مواد غذایی موثر در کاهش وزن

کاهش وزن سریع با این چند ماده غذایی اضافه وزن همواره معضلی برای بسیاری از مردم بوده است. راه های زیادی برای کاهش وزن سریع وجود دارد، اما اگر بدانید بدون کم کردن مقدار وعده های غذایی هم می توانید با س...
متن کامل
صفحه اصلی

گرم و سرد کردن بدن هنگام ورزش با تردمیل

همانگونه که در تمام مقالات گفته شده و همچنین تمام پزشکان بر روی آن تاکید دارند قبل از تمرینات ورزشی زمانی را برای گرم کردن باید در نظر گرفت و ورزش با تردمیل نیز از این قاعده مستثنا نیست. در ورزش های م...
متن کامل
صفحه اصلی

20 نکته کلیدی در خرید تردمیل

اولین گام در ورزش انتخاب وسیله ورزشی مناسب است ، زیرا وسیله ورزشی از ارکان مهم در ورزش می باشد. ورزش با وسیله ورزشی نامناسب موجب خستگی از ورزش و رهاکردن آن همچنین می تواند موجب مصدومیت شود و تردمیل نی...
متن کامل